“ปศุสัตว์มหาสารคาม ร่วมจัดรายการวิทยุ “ผู้ว่าฯ พบประชาชน”ย้ำเตือนมาตรการยับยั้งการระบาดโรคลัมปี สกินในพื้นที่ ครั้งที่ 6”

“รมช.กษ. (นายประภัตร โพธสุธน) และคณะลงพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม Kick off ฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ประเดิมฉีดวัคซีนเข็มแรก / ล๊อตแรก ”

“ปศุสัตว์มหาสารคาม จับมือประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แนวทางการป้องกัน ควบคุมโรคลัมปี สกิน และแนะนำขั้นตอนการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร”

"มหาสารคาม จัดกิจกรรม Kick Off รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคลัมปี สกิน ในโค กระบือ รู้เร็ว ควบคุมเร็ว สงบเร็ว"

“ปศุสัตว์มหาสารคาม จัดหน่วยบริการสัตวแพทย์เคลื่อนที่ เร่งรักษาโคป่วย มุ่งสงบโรคลัมปี สกิน ในพื้นที่โดยเร็ว”