"จังหวัดมหาสารคาาม จัดโครงการ "ปศุสัตว์ 'สารคาม เยี่ยมยามเกษตรกร"

“ปศุสัตว์มหาสารคาม ร่วมจัดรายการวิทยุ “ผู้ว่าฯ พบประชาชน”ย้ำเตือนมาตรการยับยั้งการระบาดโรคลัมปี สกินในพื้นที่ ครั้งที่ 6”

"กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และจังหวัดมหาสารคาม จัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยฯ โรคลัมปี สกิน”

“ปศุสัตว์มหาสารคาม จับมือประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แนวทางการป้องกัน ควบคุมโรคลัมปี สกิน และแนะนำขั้นตอนการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร”

"พิธีมอบเงินค่าชดใช้ทำลายสุกรให้แก่ตัวแทนเกษตรกร โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานมอบ"

“ปศุสัตว์มหาสารคาม จัดหน่วยบริการสัตวแพทย์เคลื่อนที่ เร่งรักษาโคป่วย มุ่งสงบโรคลัมปี สกิน ในพื้นที่โดยเร็ว”