1. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นผู้รับจ้าง งานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล

     - รับสมัครวันที่ 8 - 10 กรกฎาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

    - ผู้สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม

    - จำนวน 1 อัตรา

    - อัตราค่าจ้าง 13,285 บาท  รายละเอียด ประกาศ ใบสมัคร

2. ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นผู้รับจ้าง งานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล