วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ได้นำเจ้าหน้าที่ในสังกัด พร้อมด้วยนายสมเพศ ด้วงคำภา ปศุสัตว์อำเภอโกสุมพิสัย ออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ บริการรักษาพยาบาลสัตว์ป่วยตามอาการโรคลัมปีสกิน (Lumpy Skin Disease,LSD) ตามมาตราการควบคุมโรคลัมปี สกิน ของกรมปศุสัตว์ ณ บ้านป่าเปา หมู่ที่ 10 ตำบลยางน้อย อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เพื่อลดความสูญเสียแก่โค - กระบือ ของเกษตรกร และพ่นทำลายแมลงดูดเลือดพาหนะนำโรค พร้อมทั้งให้คำแนะในการดูแลสัตว์อย่างใกล้ชิด ผลการดำเนินงานรักษาพยาบาลโคป่วย 7 ตัว, พ่นทำลายแมลงดูดเลือดบริเวณโรงเรือน 15 คอก, โค-กระบือ รวม 81 ตัว ให้ความแนะนำการดูแลสัตว์แก่เกษตรกร 15 ราย ทั้งนี้ ได้รับเกียรติ์จากคุณมนตรี อุดมพงษ์ นักข่าวรายการข่าว 3 มิติ จากสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 ร่วมทำรายการข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามมาตรการควบคุมโรคลัมปี สกิน ของกรมปศุสัตว์ อีกด้วย