วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ได้เข้าร่วมพบปะขอความร่วมมือพร้อมมอบแนวทางในการปฏิบัติราชการของ นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งมีนายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นายอนุพงศ์ คำภูแก้ว ปลัดจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดมหาสารคาม แก่ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ภายหลังโปรดเกล้าฯ รับตำแหน่งใหม่ซึ่งจะต้องลงพื้นที่พบปะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 13 อำเภอ ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย เพื่อรับทราบปัญหาในท้องที่และมอบแนวทางปฏิบัติราชการ โดยมี นายอำเภอแกดำ กล่าวต้อนรับ พร้อมสรุปข้อมูลพื้นฐานและผลการดำเนินงานในพื้นที่รับผิดชอบ จากนั้นเข้าสู่การร่วมรับฟังแนวทางการปฏิบัติราชการจากผู้ว่าราชการจังหวัดฯ โดยพร้อมเพรียงกัน เวลา 14.00 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ได้เข้าร่วมพบปะขอความร่วมมือพร้อมมอบแนวทางในการปฏิบัติราชการของ นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งมี นายอนุพงศ์ คำภูแก้ว ปลัดจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดมหาสารคาม แก่ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เพื่อรับทราบปัญหาในท้องที่และมอบแนวทางปฏิบัติราชการ โดยมี นายอำเภอกันทรวิชัย กล่าวต้อนรับ พร้อมสรุปข้อมูลพื้นฐานและผลการดำเนินงานในพื้นที่รับผิดชอบ