ปศุสัตว์มหาสารคาม ร่วมพบปะและมอบแนวทางปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ในพื้นทั่งหวัดมหาสารคาม

ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พบปะและมอบแนวทางปฎิบัติราชการในพื้นที่อำเภอกุดรัง และอำเภอบรบือ

ปศุสัตว์มหาสารคาม ร่วม“เทศกาลกินข้าวใหม่ปูมัน เมืองพระกันทรวิชัย” อนุรักษ์และฟื้นฟูประเพณีอันดีงามของชาวอีสาน

ปศุสัตว์มหาสารคาม ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ จ.มหาสารคาม

ปศุสัตว์มหาสารคาม ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2563

ปศุสัตว์มหาสารคาม ร่วมพิธีเปิดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง จ.มหาสารคาม ปี พ.ศ.๒๕๖๓