ปศุสัตว์มหาสารคาม ร่วมพิธีเปิดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง จ.มหาสารคาม ปี พ.ศ.๒๕๖๓

จังหวัดมหาสารคาม รณรงค์ร่วมป้องกันและเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ตามโครงการปศุสัตว์สำนักงานสะอาด ปราศจากไวรัส ขจัดเชื้อ COVID-19

ปศุสัตว์มหาสารคาม ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสครบรอบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563