วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ น.สพ.ต่อพงศ์ ประเสริฐสังข์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และนายกิติเทพ หลูปรีชาเศรษฐ ปศุสัตว์อำเภอบรบือ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ลงพื้นที่ออกให้บริการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคลัมปี สกิน โดยมีการประชุมชี้แจงให้ความรู้เรื่องโรคลัมปี สกิน และการรักษาโรคอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งมอบยากำจัดแมลงพาหะนำโรค แก่ผู้นำชุมชนและเกษตรกรจำนวน 36 ราย พร้อมออกให้บริการรักษาพยาบาลสัตว์ป่วยด้วยโรคลัมปี สกิน ฟรีโดยไม่คิดมูลค่า จำนวน 91 ตัว ณ บ้านดอนพยอมหมู่ 4 ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม