วันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น.นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับด่านกักกันสัตว์มหาสารคาม ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอวาปีปทุม ดำเนินการตรวจสอบสต๊อกสินค้าซากสุกรในห้องเย็นของบริษัทอาลดีนฟู้ด จำกัด อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ผลการตรวจสอบไม่พบการกักตุนสินค้าซากสุกรแต่อย่างใด