วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม นายศักดา บุบผโชติ ปศุสัตว์อำเภอบรบือ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอบรบือ ออกตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำเกษตรกรเลี้ยงแพะ ตามโครงการยกระดับมาตรฐานฟาร์มแพะ โดยสร้างการรับรู้ความเข้าใจในการพัฒนาฟาร์มสู่การรับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) และฟาร์มปลอดโรคใบรูเซลล่า ที่ร้อยศิลป์ฟาร์ม อ.บรบือ จ.มหาสารคาม #แพะสารคามสร้างอาชีพ