วันที่  1 พฤศจิกายน 2566  เวลา  10.00 น.  นายวรกร  อินทแพทย์  ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม   มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ นำโดย สัตวแพทย์หญิงสาวอัญชลี  คำใสย์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอวาปีปทุม  ลงพื้นที่สอบสวนโรคหูดับในสุกรของถวิลฟาร์ม ต.เสือโก๊ก อ.วาปีปทุม จ. มหาสารคาม และเน้นย้ำหลักเกณฑ์การจัดการระบบป้องกันโรคระบาดในสุกร