วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ได้ร่วมงานรัฐพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามห เป็นประธาน เพื่อน้อมรำลึกในพรมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย เนื่องในวันที่ 31 มีนาคมของทุกปี เป็นวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ถือเป็นวันสำคัญของชาติเพื่อประกอบงานรัฐพิธี ถวายราชสักการะ โดยมิต้องถือเป็นวันหยุดราชการ และเห็นชอบให้ถวายพระราชสมัญญามหาราชว่า “พระมหาเจษฎาราชเจ้า” แปลว่า “พระเจ้าแผ่นดินผู้เป็นใหญ่”