วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนายพีรศักดิ์ไชยชนะแสง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ และนายวิรัช โพธิ์น้อยงาม ปศุสัตว์อำเภอเมืองมหาสารคาม ได้เข้า ร่วมจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2564 ณ อ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี นำปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 500,0030 ตัว ประกอบด้วย ปลาตะเพียนขาว 300,000 ตัว ปลาสร้อยขาว 100,000 ตัว ปลายี่สกเทศ 100,000 ตัว และปลาบึก 30 ตัว ร่วมกับหัวหน้าส่วนระดับจังหวัด, อำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานฯ