วันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ได้เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ประจำเดือนกันยายน 2564 โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน พร้อมด้วย นายธรรมนูญ แก้วคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และหน่วยงานราชการระดับจังหวัด นายอำเภอ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและสั่งการ ณ ศาลาปฏิบัติธรรมวัดขุนพรหมดำริ บ้านอุปราช ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เพื่อสั่งการ หารือ และร่วมพิจารณาผลการดำเนินงานในรอบเดือน กับส่วนราชการในจังหวัดมหาสารคาม และอำเภอทั้ง 13 อำเภอ ต่อไป