วันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม และผลการดำเนินงานที่สำคัญของจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานและกล่าวแถลงข่าว และมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม รองผู้ว่าราชการทั้ง 3 ท่าน หัวหน้าส่วนราชการ และสื่อมวลชน ร่วมกิจกรรม ณ โรงแรมตักสิลา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ทั้งนี้นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ได้แถลงผลงานดำเนินการที่สำคัญด้านปศุสัตว์ ใน “การป้องกัน - กำจัดการแพร่ระบาดของโรคระบาดสัตว์อุบัติใหม่ในโค - กระบือ โรคลัมปี สกิน (Lympy Skin Disease;LSD) ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม” ให้สื่อมวลชนและผู้ร่วมกิจกรรมได้รับทราบ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน สร้างการรับรู้ในวงกว้าง สู่ประชาชนและสาธารณะ ต่อไป