วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมงานประกวดสัตว์พันธุ์ดีศรีบรบือครั้งที่ ๒ ภายใต้งานมันแกวเงินล้านและของดีอำเภอบรบือ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ สนามประกวดสัตว์ชั่วคราวหลังที่ว่าการอำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยในงานมีการประกวดโคบราห์มันลูกผสม จำนวน ๒ รุ่น และประกวดกระบือ จำนวน ๔ รุ่น เพื่อสนับสนุนขยายพันธุ์โคเนื้อ และกระบือให้ได้พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ที่สวยงาม และส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม ทั้งนี้ ดร.วิเชียร จุงชูวณิชย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี