วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายพีรศักดิ์ ไชยชนะแสง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วน และนายอำเภอ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดขุนพรหมดำริ บ้านอุปราช ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระครูกาบ ฐานทัพโต เจ้าอาวาสวัดขุนพรหมดำริ บ้านอุปราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ทั้งนี้ นายวรกร อินทแพทย์ ได้กล่าวรายงานตัวต่อที่ประชุม เพื่อเข้ารับตำแหน่งใหม่ในครั้งนี้ด้วย