วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ร่วมทำความสะอาด (Big cleaning day) ตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานด้วยกิจกรรม 5 ส เพื่อปรับปรุงสถานที่ทำงาน และสภาพการทำงานให้สะอาด เป็นระเบียบ เอื้ออำนวยให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน