วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย สัตวแพทย์หญิงสุมิตตา จันทน์วิทยานนท์ ร่วมงานวันหมอดินอาสา กรมพัฒนาที่ดิน ผู้ว่าฯพบหมอดิน "หมอดินอาสา ผู้นำอาหารปลอดภัย" ณ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดมหาสารคาม ในการนี้ นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน