วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๓๐ น. นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย สัตวแพทย์หญิงสุมิตตา จันทน์วิทยานนท์ ตรวจเยี่ยมสำนักงานปศุสัตว์อำเภอวาปีปทุม ตรวจกิจกรรม ๕ส. พร้อมติดตามงานโครงการธนาคารโค-กระบือ และงานตามนโยบายกรมปศุสัตว์ ร่วมกับ นายสนั่น จันดาเรือง ปศุสัตว์อำเภอวาปีปทุม และเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ทั้งนี้ ได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่อาสาปศุสัตว์ประจำสำนักงานปศุสัตว์อำเภอวาปีปทุมด้วย