วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ น.สพ.ต่อพงศ์ ประเสริฐสังข์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และนายสุรัตน์ สมสถิตย์กุล ปศุสัตว์อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ลงพื้นออกให้บริการเพื่อช่วยเหลือพี่เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคลัมปี สกิน โดยมีกิจกรรมประชุมชี้แจงให้ความรู้เรื่องโรคลัมปี สกิน และแจกจ่ายยาฆ่าแมลงพาหะนำโรค แก่ผู้นำชุมชนและเกษตรกรจำนวน 47 ราย พร้อมทั้งให้บริการรักษาพยาบาลสัตว์ป่วยด้วยโรคลัมปี สกิน ฟรี โดยไม่คิดมูลค่า จำนวน 174 ตัว ณ บ้านหนองแคน หมู่ 5 ตำบลเมืองเสือ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม