1.ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล 

     - รับสมัครวันที่ 21 - 24 กันยายน 2564 ในวันและเวลาราชการ

    - ผู้สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม

    - จำนวน 1 อัตรา รายละเอียด ประกาศ 

2. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล

3. ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นผู้รับจ้าง จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล