1.ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์ 

     - รับสมัครวันที่ 9 - 16 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ

    - ผู้สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม

    - จำนวน 1 อัตรา รายละเอียด ประกาศ 

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์

3. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์