1.ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์ 

     - รับสมัครวันที่ 14 - 20 มีนาคม 2566  ในวันและเวลาราชการ

    - ผู้สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม

    - จำนวน 1 อัตรา รายละเอียด ประกาศ

 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในการเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์

3. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์