1.ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล 

     - รับสมัครวันที่ 6 - 12 มิถุนายน 2566  ในวันและเวลาราชการ

    - ผู้สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม

    - จำนวน 1 อัตรา รายละเอียด ประกาศ

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในการเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล  

3. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล