กรมปศุสัตว์แจ้งเตือนการพบ “โรคแอนแทรกซ์” ซึ่งเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนในประเทศลาว โดยมีสาเหตุจากการบริโภคเนื้อโค-กระบือดิบ ล่าสุดพบผู้ป่วย 3 ราย พร้อมกันนี้ยกระดับการป้องกันโรคอย่างเข้มงวดตามแนวชายแดน ตลอดจนเตรียมพร้อมด้านวัคซีนป้องกันโรค เตือนเกษตรกรหมั่นสังเกตอาการสัตว์เลี้ยง หากพบป่วยหรือตายผิดปกติ ห้ามผ่าซาก ห้ามกิน ให้แจ้งปศุสัตว์ในพื้นที่ทันที

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวว่า เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567 มีรายงานข่าวต่างประเทศว่า พบผู้ป่วยโรคแอนแทรกซ์ 3 รายที่เมืองสุขุมา แขวงจำปาสักซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีสาเหตุจากการบริโภคเนื้อโค-กระบือดิบ

โรคแอนแทรกซ์ (Anthrax) เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน โดยโรคนี้มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย (Bacillus anthracis) สัตว์ที่เป็นโรคนี้ส่วนใหญ่เกิดจากการหายใจเอาสปอร์ของเชื้อแบคทีเรียที่ปนเปื้อนอยู่ในดินหรือหญ้าเข้าสู่ร่างกาย หรือจากการกินน้ำและอาหารที่มีเชื้อปะปนเข้าไป เมื่อเชื้อเข้าตัวสัตว์จะเพิ่มจำนวนมากขึ้น พร้อมสร้างสารพิษทำให้สัตว์ป่วยและตายในที่สุด
ทั้งนี้ระหว่างสัตว์ป่วย เชื้อถูกขับออกมากับอุจจาระปัสสาวะหรือน้ำนม เมื่อเปิดผ่าซาก เชื้อสัมผัสกับอากาศจะสร้างสปอร์ทำให้คงทนในสภาพแวดล้อมได้นาน โค กระบือ แพะ และแกะที่ป่วยจะมีอาการแบบเฉียบพลันคือ จะตายอย่างรวดเร็ว มีเลือดสีดำคล้ำไหลออกตามทวารต่างๆ ซากไม่แข็งตัว

#กรมปศุสัตว์ #แจ้งเตือน #โรคแอนแทรกซ์ #ลาว #เนื้อวัวดิบ #เนื้อควายดิบ #วัว #ควาย