×

คำเตือน

JFolder: :files: พาทที่ระบุไว้ ไม่มีโฟลเดอร์ พาท: [ROOT]/images/stories/2020/ahn/151263
×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder:

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ได้ประชุมซักซ้อมแนวทางและมาตรการขอความร่วมมือผู้ประกอบการและกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตามที่กรมปศุสัตว์ ได้ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในพื้นที่ แก่ปศุสัตว์อำเภอและเจ้าหน้าที่พื้นที่เสี่ยง 4 อำเภอของจังหวัดมหาสารคาม ได้แก่ อำเภอเมือง, อำเภอบรบือ.อำเภอโดสุมพิสัย และอำเภอเชียงยืน โดยมีนายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานฯ และมี น.สพ.ต่อพงษ์ ประเสริฐสังข์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมชี้แจงและซักซ้อมแนวทางและมาตรการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ถูกจัดอยู่ในกลุ่มจังหวัดที่มีความเสี่ยงปานกลางถึงต่ำ โดยปัจจุบันไม่มีรายงานการเกิดโรคฯ แต่อย่างใด แต่ทั้งนี้ เพื่อให้ยกระดับการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในพื้นที่เสี่ยงของจังหวัดฯ เป็นไปตามมาตรการและมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดการประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อขอความร่วมมือผู้ประกอบการและกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ขึ้นในครั้งนี้

{gallery}stories/2020/ahn/151263{/gallery}