วันที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายวรกร อินทแพทย์  ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม นายเกชา  นนตา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์   และเจ้าหน้าที่โครงการธนาคารฯ ร่วมหารือติดตามความก้าวหน้าโครงการธนาคารฯ  3 อำเภอ ได้แก่   ปศุสัตว์อำเภอกุดรัง และปศุสัตว์อำเภอเชียงยืน ปศุสัตว์อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคาม "ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง"