วันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นายต่อพงศ์ ประเสริฐสังข์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์ อำเภอวาปีปทุม นำโดยนายสนั่น จันดาเรือง ปศุสัตว์อำเภอวาปีปทุม และเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ โดยการผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว ให้กับประชาชนอำเภอวาปีปทุม จำนวน 23 ตัว แยกเป็น สุนัขเพศเมีย 18 ตัว และแมวเพศเมีย 5 ตัว พร้อมมอบเวชภัณฑ์ดูแลสุขภาพสัตว์ ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม