วันที่​ 15 กันยายน 2564 นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอยางสีสุราช ออกปฏิบัติงานโครงการวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก พ.ศ.2564 ภายใต้ แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยให้บริการผ่าตัดทำหมันแก่สุนัข-แมวในพื้นที่ ได้แก่ สุนัขเพศผู้ 2 ตัว สุนัขเพศเมีย 8 ตัว แมวเพศผู้ 5 ตัว และแมวเพศเมีย 4 ตัว รวมทั้งหมดจำนวน 19 ตัว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่สุนัข-แมว จำนวน 10 ตัว ณ ศาลากลางประชาคมบ้านเหล่าเม็ก หมู่ที่ 15 ตำบลนาภู อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม