วันที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ นำโดย สัตวแพทย์หญิงสาวอัญชลี  คำใสย์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ด่านกักกันสัตว์มหาสารคาม และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุดรัง ตรวจต่ออายุสถานภาพฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในสุกร (สำหรับสุกรพ่อแม่พันธุ์) ของฟาร์มเรืองศิริ ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม