วันที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น.  นายวรกร  อินทแพทย์  ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม  มอบหมายให้สัตวแพทย์หญิงอัญชลี คำใสย์  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์หญิงชลดา ทองดี นายสัตวแพทย์หญิงพรหมพร  จตุพัทธอนันต์และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ให้เข้าร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองมหาสารคาม ดำเนินการตามวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ตามพระปณิธานฯให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัข แมว ไม่มีเจ้าของ ณ ศาลาSMLธัญญา4  อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม ผลการดำเนินการผ่าตัดทำหมัน สุนัขจำนวน  7 ตัวเพศเมีย จำนวน3  ตัว เพศผู้ 4 ตัว แมว 4 ตัวเพศผู้ 2 ตัว เพศเมีย 2 ตัว รวมทั้งหมด 11 ตัวฉีดวัคซีนจำนวน 11 ตัว