วันที่  16 ตุลาคม 2566  เวลา  10.00 น.  นายวรกร  อินทแพทย์  ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม   มอบหมายสัตวแพทย์หญิงชลดา  ทองดี  นายสัตวแพทย์ชำนาญการ  กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์พร้อมด้วยเจ้าหน้าทีาด่านกักกันสัตว์จังหวัดมหาสารคาม  ลงพื้นที่ตรวจสอบห้องเย็น บริษัทเจ๊อ้วนฟู๊ดโปรดักส์ จำกัด   อำเภอกันทรวิชัยและบริษัท สยามแม็คโครจำกัด (มหาชน) สาขามหาวารคามอำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  โดยผลการตรวจสอบไม่พบการกระทำความผิด