วันที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม โดยนายวรกร อินทแพทย์ มอบหมายให้ นายวรสิทธิ์ ศรีสิทธิ์ ปศุสัตว์อำเภอยางสีสุราช และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอยางสีสุราช ได้ออกอบรมให้ความรู้ด้านโรคและการป้องกันโรคในฟาร์มสุกรและให้คำแนะนำในการขอรับรองฟาร์มGFM แก่ผู้เลี้ยงสุกรฟาร์มเครือข่ายสหกรณ์ยูเนี่ยนเครดิตบ้านหนองบัวแปะ ตำบลสร้างแซ่ง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม โดยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรร่วมอบรมจำนวน 28 ราย (28 ฟาร์ม)