วันที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม โดยนายวรกร อินทแพทย์ มอบหมายให้ นายวรสิทธิ์ ศรีสิทธิ์ ปศุสัตว์อำเภอยางสีสุราช และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอยางสีสุราช ได้ออกอบรมให้ความรู้ด้านโรคและการป้องกันโรคในฟาร์มสุกรและให้คำแนะนำในการขอรับรองฟาร์มGFM แก่ผู้เลี้ยงสุกรฟาร์มเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร บริษัท เอ็ม เอส พี อินเตอร์ฟู้ด 2021 จำกัด ในพื้นที่อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม โดยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรร่วมอบรมจำนวน 30 ราย (30 ฟาร์ม)