วันที่ 24 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น.  นายวรกร  อินทแพทย์  ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม  มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ให้เข้าร่วมกับนายพรชัย พิมดา รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอนาดูนและเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอนาดูน ดำเนินการตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ตามพระปณิธานฯให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัข แมว ไม่มีเจ้าของ ณ โรงฆ่าสัตว์  ซึ่งเป็นสุนัขจรจัด  เขตเทศบาลตำบลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ผลการดำเนินการผ่าตัดทำหมัน สุนัขจำนวน  25 ตัวเพศเมีย จำนวน13 ตัว เพศผู้ 12 ตัว ฉีดวัคซีนจำนวน 25 ตัว