วันพุธที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายเกชา นนตา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาปศุสัตว์ และนายกิตติเทพ หลูปรัชาเศรษฐปศุสัตว์อำเภอขรบือ เจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบรบือ เข้าร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) โดยให้บริการแจกเวชภัณฑ์ ยาบำรุง ยาถ่ายพยาธิโค-กระบือ เอกสารความรู้และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพสัตว์แก่เกษตรกร ณ โรงเรียนกำพี้เหล่ากาเจริญสินแดงน้อย ตำบลหนองคู บ้านหนองคู ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม จำนวนผู้เข้ารับบริการ ๙๕ ราย จำนวนโค ๔๑๑ ตัว จำนวนสัตว์ปีก ๑,๕๔๖ ตัว จำนวนสุนัข ๑๓๑ ตัว โดยมี นายศฎายุช ไชยมะลาด นายอำเภอบรบือ กล่าวต้อนรับ นายวิบูรย์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานพิธี พร้อมทั้งเปิดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรบรมราชชนนี(พอ.สว.) จังหวัดมหาสารคาม