วันที่ 5 สิงหาคม 2564 นายฉัตรชัย​ สาร​ศาสตร์​บัญชา​​ ปศุสัตว์​อำเภอ​ชื่นชม​ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับอำเภ (ก.ช.ภ.อ. )ชื่นชม โดยมีนายวิรัต​น์​ ดอนนอก​ นายอำเภอชื่นชม​ เป็นประธาน​ เพื่อพิจารณา​ให้​ความ​ช่วยเหลือ​เกษตรกร​ที่​ได้รับ​ผลกระทบ​จาก​การ​ระบาด​ของ​โร​คลัมปี​ สกิน​ ในกรณีโค-กระบือ​ ตาย ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอชื่นชม​ ผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ​ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ​ ให้ความช่วยเหลือรวมทั้งสิ้น 340,000 บาท (สามแสนสี่กมื่นบาทถ้วน) จำแนกเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ ก่อนเกิดภัยพิบัติ​ จำนวน​ ​20​ ราย​ เป็นโค​ 23​ ตัว​ กระบือ​ 1​ ตัว​ รวม​ 24​​ ตัว​ รวมเป็น​เงิน​ 262,000 บาท และนำเสนอเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือกับเกษตรกรที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์​ เกษตรกร 8 ราย​ เป็นโค​ 8 ตัว​ เป็นเงิน 78, 000​ บาท ซึ่งจะได้รวบรวมรายละเอียดการขอความความเสียหาย และความช่วยเหลือเสนอคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภจ.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าชดเชยจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามลำดับขั้นตอน ต่อไป