วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น. พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ ๒ ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำในลำน้ำชีในเขตพื้นที่อำเภอโกสุมพิสัย ณ เขื่อนมหาสารคาม ต.หนองบัว ต.โพนงาม อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผวจ.มหาสารคาม พล.ต.ต.ดิเรก จิตอร่าม ผบก.ภ.จว.มค. พ.อ.กิตติศักดิ์ ดวงกลาง ผอ.รมน.จว.มค. นายจิรวัฒน์ ศิริพาณิชย์ ส.ส.มหาสารคาม เขต ๔ นายนันทวิทย์ นาคแสง นายอำเภอโกสุมพิสัย หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำท้องถิ่น ในการนี้ นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคามและนายพีรศักดิ์ ไชยชนะแสง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ร่วมให้การต้อนรับด้วย โดยมี ผอ.ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาสำนักงานชลประทานที่ ๖ ได้รายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่ และพันโท พัทธดนย์ สัมมาโพธิ์ ผู้บังคับกองพันทหารสื่อสารที่ ๖ กองพลทหารราบที่ บรรยายสรุปการเตรียมการช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัดมหาสารคาม