วันที่ 17 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอโกสุมพิสัย ได้ประสานกลุ่มวิสาหกิจอาหารสัตว์ตักศิลานาโพธิ์และโชคนิตยาฟาร์ม อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม นำพืชอาหารสัตว์ เป็นหญ้าเนเปียร์สด 500 กก. ไปมอบแก่เกษตรกรที่ได้ความเดือดร้อนและผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ หมู่ที่ 9 บ้านหนองขนวน ตำบลโพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งถนนเข้าเข้าหมู่บ้านถูกตัดขาด และขาดแคลนหญ้าอาหารสัตว์แก่เกษตรกรจำนวน 6 ครอบครัว โครวมจำนวน 26 ตัว ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้สัตว์เลี้ยงมีอาหารกิน แก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ทันท่วงที