วันที่ 9 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายพีรศักดิ์ ไชยชนะแสง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ออกตรวจติดตามสถานการณ์น้ำลำน้ำชี 2 จุด จุดที่ 1 ณ สะพานข้ามแม่น้ำชีท่าสองคอน-ขามเรียง และ จุดที่ 2 ณ ริมแม่น้ำตำบลเกิ้ง อ.เมือง จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งระดับน้ำในแม่น้ำชีเริ่มเพิ่มระดับสูงขึ้นและมีน้ำชีล้นตลิ่งแล้ว