วันอังคารที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.30 น.
นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายพีรศักดิ์ ไชยชนะแสง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วย ปศุสัตว์อำเภอโกสุมพิสัย นายทีวศักดิ์ พานเมืองเข้าตรวจสอบฟาร์มของนางทองพูน เนาวะสี เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ เพื่อติดตามความเสียหายของฟาร์มไก่ไข่จากน้ำไหลหลากในวันที่ 9 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา และเตรียมความพร้อมสำหรับการให้การช่วยเหลือและรับมือสถานการณ์ด้านอุทกภัยของอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคามต่อไป