วันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2566 นายวรกร อินทแพทย์ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคามมอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ร่วมประชุม โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน หลักสูตร "พัฒนาเจ้าหน้าที่รัฐขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก" ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมเมธาวลัย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ในการนี้ นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุมในครั้งนี้