วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 นายวรกร อินทแพทย์ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคามมอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ร่วมประชุมประชุมคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัดมหาสารคาม ในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้อง 409 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ในการนี้ นายนพสิทธ์ อุดมสุวรรณกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้