วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในงานสภากาแฟจังหวัดมหาสารคาม ซึ่ง นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม นายพีรศักดิ์ ไชยชนะแสง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ และ นายเกชา นนตา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เข้าร่วมงาน