วันที่ 13 ธันวาคม 2567 นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเวที 3/5 ประสาน แบบมีส่วนร่วม ภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำงบประมาณ พ.ศ.2567 ดังนี้ เวลา 09.30 น.พร้อมด้วยนายสนั่น จันดาเรือง ปศุสัตว์อำเภอวาปีปทุม ดำเนินการจัดฝึกอบรมฯ ณ ศาลากลางบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม เกษตรกร จำนวน 20 ราย
เวลา 10.30 พร้อมด้วยนายพีรศักดิ์ ไชยชนะแสง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ และนายดิเรก สุดาเดช ปศุสัตว์อำเภอแกดำ ดำเนินการจัดฝึกอบรมฯ ณ ภูมีแกดำฟาร์ม ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ เกษตรกร จำนวน 20 ราย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน