วันที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 11.00 น. นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นายพีรศักดิ์ ไชยชนะแสง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายสิรภพ ภัทรฤทธิกุล นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุม 211 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม
ในการนี้ นายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในที่ประชุม