วันที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. และเวลา 14.00 น. นายวรกร อินทแพทย์  ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม นายเกชา  นนตา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  และเจ้าหน้าที่โครงการธนาคารฯ ร่วมหารือติดตามความก้าวหน้าโครงการธนาคารฯ  3 อำเภอ ได้แก่   ปศุสัตว์อำเภอบรบือ ปศูสัตว์อำเภอนาดูน และปศุสัตว์อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม "ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง"