วันที่ 25 มกราคม 2567  นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายกิตติเทพ หลูปรีชาเศรษฐ ปศุสัตว์อำเภอบรบือ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศกรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม จัดอบรม โครงการพัฒนาการผลิตโคเนื้อสู่มาตราฐานและส่งเสริมการตลาดครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อชี้แจงการดำเนินงานโครงการฯ และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ดังกล่าว ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 8 บ้านหนองกุงสวาง ตำบลวังไชย อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมอบรม  จำนวน 30 ราย