วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม  เข้าร่วมประชุมสอดส่องโครงการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2567 ซึ่งมีโครงการรับผิดชอบ คือ โครงการพัฒนาการผลิตโคเนื้อสู่มาตรฐานและส่งเสริมการตลาดครบวงจร งบประมาณ 2 ,181,500 บาท  ต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดมหาสารคาม เพื่อชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงานตามแผนงานโครงการฯ ณ ห้องประชุม 409 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม