วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จํากัด และวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ในการส่งเสริมพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำนมดิบให้มีรูปแบบที่หลากหลาย ด้วยกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย เพิ่มมูลค่าสินค้าและสร้างภาพลักษณ์ของตราสินค้าให้เป็นที่จดจํา ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค ช่วยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมจังหวัดมหาสารคามมีรายได้เพิ่มขึ้น มีคุณภาพการดำรงชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีนายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน และหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมแขกผู้มีเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมโครงการฯ และสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม